2021-03-26 12:25:47

Iscrizione alla prima classe ~ Upisi u prvi razred

AVVISO SULL'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Dopo le prenotifiche, seguono i test psicologici, le prove lingua e la visita sistematica.

Test psicologici a scuola:

Un genitore accompagna il bambino a scuola per il test psicologico il 9/04/2021 alle ore 9:00 per le sezioni croate e alle ore 11:00 per le sezioni italiane.

Le prove lingua si terranno dopo il test psicologico per una parte dei bambini e, lunedì, 12/04 per quelli che hanno ricevuto le indicazioni sulla mail.

I genitori sono gentilmente pregati di completare il questionario che si trova in allegato di questo avviso e di portarlo a scuola. Per eventuali domande potete rivolgervi all'indirizzo pedagog.osbelvedere@gmail.com o al telefono 051/506-761 (pedagoga).

La visita sistematica dal medico scolastico:

Il medico scolastico dr. Zagorka Korolija Ćuić, in via Studentska 1, (tel: 335-028) effettua la visita sistematica per i neoalunni. I genitori accompagnano il bambino su appuntamento. La data e l'ora della visita è stata mandata sulla mail. Bisogna portare i dovuti documenti.

Documenti necessari per la visita medica:

1. tessera medica
2. il cartone del pediatra- va richiesto al pediatra di base
3. il cartoncino dei vaccini- va richiesto al pediatra di base
4. il libretto dei vaccini – lo avete a casa (di colore blu)
5. referti medici specifici, in casi in cui il bambino avesse sofferto di malattie particolari.

Per le informazioni inerenti la visita sistematica, i genitori si possono rivolgere al numero della dottoressa Zagorka Korolija Ćuić 051/335-028 oppure sull'e-mail  selma.vidas@zzjzpgz.hr

Importante: Data la situazione epidemiologica, ad accompagnare il bambino alla visita sistematica e al test psicologico, ci deve essere un solo genitore.


~

OBAVIJEST O UPISNOM POSTUPKU ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU

Nakon izvršenih prijava za upis djeteta u 1. razred, slijedi psihološka procjena u školi i sistematski pregled djeteta.

Psihološka procjena u školi:

Roditelji zajedno s djetetom dolaze u školu na psihološko testiranje 9.04.2021. u 9:00 sati hrvatsko

odjeljenje i u 11:00 sati talijansko odjeljenje.

Testiranja talijanskog jezika biti će za dio djece nakon psihološkog testiranja a dio u ponedjeljak 12.4.

Prije dolaska s djetetom u školu, roditelji ispunjavaju upitnik o djetetu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti i donose ga sa sobom u školu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila pedagog.osbelvedere@gmail.com ili na telefon 051/506-761.

Sistematski pregled u školskom dispanzeru:

Školska liječnica dr. Zagorka Korolija Ćuić u ordinaciji za školsku medicinu, Studentska 1, (tel: 335-028) ovlaštena je za sistematske preglede djece prije upisa. Roditelji zajedno s djetetom te potrebnom dokumentacijom dolaze u terminu kojeg su dobili na svoju e-mail adresu.

Dokumentacija potrebna za sistematski pregled:

1. zdravstvena iskaznica djeteta
2. pedijatrijski karton ili ispis iz pedijatrijskog kartona -  izdaje odabrani pedijatar
3. cjepni karton- izdaje odabrani pedijatar
4. cjepna knjižica - roditelji bi ju trebali imati kod kuće (plave boje)
5. specijalistički nalazi ako dijete boluje od nekih kroničnih bolesti ili se liječilo ili je bilo uključeno u neki tretman

Za sve informacije vezano za sistematski pregled, roditelji se slobodno mogu obratiti putem telefona na

051/335-028 ili e-mail  selma.vidas@zzjzpgz.hr

Važno: Obzirom na epidemiološku situaciju, u pratnji djeteta na sistematski pregled i testiranje u školu dolazi samo jedan roditelj.

Upitnik za roditelje.pdf


Osnovna škola Belvedere Rijeka