2021-01-13 12:04:54

PREZZO DEL PRANZO/CIJENA RUČKA

Cari genitori

considerato l'aumento dei prezzi da parte del fornitore siamo costretti a portare il prezzo del pranzo a scuola a 19,00 kune, dal mese in corso. 

Dragi roditelji

budući da je dobavljač povisio cijenu prehrane, primorani smo cijenu školskog ručka povisiti na 19,00 kuna od tekućeg mjeseca.

Odluka Školskog odbora

 


Osnovna škola Belvedere Rijeka