2020-09-03 15:12:08

Primo giorno di scuola ~ Prvi dan škole

Spettabili allievi e genitori,

vi informiamo che il primo giorno di scuola l'entrata sarà organizzata con il seguente orario:

~

Poštovani učenici i roditelji,

obavještavamo Vas da će se prvog dana nastave ulazak u Školu odvijati prema slijedećem rasporedu:

Ora / Sati Entrata A / Ulaz Entrata B / Ulaz
8 : 00 4.b 2.b
8 : 10 4a 3.b
8 : 20 3a  
8 : 30 2a  
8 : 40 5a 6a
8 : 50 7a  
9 : 00 8a  
10 : 45 1a  
11 : 00 1b  


*Entrata A: si riferisce al pianterreno della scuola

*Ulaz A: odnosi se na suteren Škole 

*Entrata B: si riferisce all'entrata principale della scuola

*Ulaz B: odnosi se na glavni ulaz u Školu


Osnovna škola Belvedere Rijeka